Sở Thông tin và Truyền thông ưu tiên khen thưởng CCVC là chuyên viên, kỹ sư

Thứ Tư : 12 . 07 . 2017 (GMT+7)

Ngày 17/01, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đắc An, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị gồm: Đồng chí Phan Thành Thắm – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở; đồng chí Trần Văn Dững – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc và đồng chí Trần Quốc Hùng – Phó Giám đốc Sở.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo công khai hoạt động tài chính năm 2016, dự toán năm 2017; Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2016 và phương hướng năm 2017; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2016, phát động thi đua năm 2017.

Tại Hội nghị, công chức, viên chức đã góp ý chỉnh sửa các dự thảo báo cáo trên và thống nhất với các nội quy, quy chế, dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. Đồng thời, đề nghị bộ phận tham mưu trao đổi thêm về trường hợp dự toán tiền điện năm 2017 cao hơn kinh phí thực hiện năm 2016 vì hiện nay đang thực hiện chính sách tiết kiệm, đề nghị điều chỉnh số liệu xử phạt của hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2016…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phan Thành Thắm đã lắng nghe và giải đáp một số ý kiến của CCVC, trong đó đề nghị các phòng liên quan chỉnh sửa các dự thảo báo cáo, chấp nhận dự toán năm 2017 có nội dung tăng tiền điện nhưng phải thực hiện tiết kiệm. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận các ý kiến đóng góp sửa đổi nội quy, quy chế cơ quan (qua Văn phòng Sở). Năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã ưu tiên khen thưởng công chức, viên chức là chuyên viên, kỹ sư với 5/8 CCVC được công nhận danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”, chiếm tỷ lệ 63%.

Đồng chí Phan Thành Thắm – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ông Phạm Đắc An – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá cao thành tích trong công tác năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông, kết quả được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua năm 2016. Sở Thông tin và Truyền thông đã chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ để tổ chức Hội nghị, các văn bản đạt được sự nhất trí cao trong đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Sở và toàn thể CCVC. Căn cứ dự toán được giao, Quy chế chi tiêu nội bộ phải được sửa đổi thường xuyên, phải ban hành các nội quy, quy chế phù hợp. Để thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC thành công, Ban Chấp hành Công đoàn cần phối hợp thủ trưởng cơ quan tuyên truyền chính sách pháp luật, tham gia các hoạt động tại cơ quan, phối hợp lãnh đạo đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cho người lao động. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham gia các phong trào thi đua, nhất là thi đua yêu nước. CCVC cần tích cực tham gia các hoạt động do đoàn thể phát động. Qua đó, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh, chăm lo để người lao động đón Tết vui tươi, tiết kiệm, an toàn; sau Tết tập trung thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Thành Thắm thay mặt Đoàn Chủ tịch cám ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Trong thời gian tới, Sở sẽ tổ chức thực hiện các nội dung trên. 

Đồng chí Trần Văn Dững - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. 100% công chức, viên chức, lao động tham dự Hội nghị đồng ý thông qua Nghị Quyết.Các tin liên quan :

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: