Chương trình các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT năm 2014

Thứ Tư : 23 . 11 . 2016 (GMT+7)

TT

Tên lớp

Mã lớp

Nội dung chính

Yêu cầu

Đối tượng

Dự kiến kinh phí

Thời lượng (dự kiến)

I

Các lớp tin học cho cán bộ lãnh đạo

1

Kỹ năng ứng dụng các phần mềm phục vụ CCHC

LĐCB

-    Tìm kiếm thông tin trên Web

-    Sử dụng thư điện tử Tây Ninh

-    Sử dụng phần mềm họp không giấy phục vụ kỳ họp

-    Tra cứu thông tin dịch vụ công trên mạng

-     Sử dụng chữ ký số

Sử dụng được máy tính

Lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành, UBND huyện, thành phố trở lên

Kinh phí CNTT 2014

3 ngày

2

Kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng điện tử E-office và chữ ký số

VPĐT

-    Kỹ năng sử dụng phần mềm E-Office chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng và ứng dụng chữ ký số trên eoffice

Những đơn vị đã triển khai phần mềm E-Office

Lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành, UBND huyện, thành phố trở lên

Kinh phí CNTT 2014

3 ngày

3

Lãnh đạo thông tin (CIO)

CIO

Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, lãnh đạo thông tin, nâng cao năng lực của cán bộ lãnh đạo thông tin về CNTT để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và phát triển thông tin

 

Cán bộ lãnh đạo sở, ngành, UBND huyện, thành phố

Kinh phí CNTT 2014

3 ngày

II

Các lớp tin học văn phòng

1

Tin học căn bản mã nguồn mở

THCBM

Đào tạo các kiến thức và kỹ năng sử dụng các phần mềm Open office, Quản lý thunderbird, Firefox,Unikey

 

CBCCVC Sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố

Kinh phí CNTT 2014

5 ngày

2

Tin học văn phòng mã mở (Open Office)

THVPM

Đào tạo các kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm Open office

 

CBCCVC Sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố

Kinh phí CNTT 2014

5 ngày

3

Tin học mở cho cán bộ phụ trách CNTT ngành Giáo dục

THM

Đào tạo các kiến thức và kỹ năng sử dụng các phần mềm Ubuntu, Open office, Quản lý thunderbird, Firefox,Unikey

Trình độ trung cấp về CNTT trở lên

Quản trị mạng chuyên trách/ bán chuyên trách CNTT Ngành giáo dục

Kinh phí CNTT 2014

3 ngày

Ghi chú: Các lớp có thu phí do Trung tâm CNTT&TT phối hợp với Trung tâm tin học - Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh đào tạo và cấp chứng chỉ. Thông báo chiêu sinh sẽ đăng tải hàng tháng trên website: http://tnict.tayninh.gov.vnCác tin liên quan :

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: