Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quá trình công nghiệp hóa

Chủ Nhật : 27 . 11 . 2016 (GMT+7)

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quá trình công nghiệp hóa

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: pcpro.com.uk)

Ảnh minh họa. (Nguồn: pcpro.com.uk)

Sáng 7/3, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý vào báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17-10-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giáo sư, tiến sĩ Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, cho đến nay Chỉ thị 58 đã thực hiện được hơn 13 năm, nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách nêu trong Chỉ thị đã được triển khai và có tác dụng tích cực, hỗ trợ cho sự phát triển đất nước.

“Xu hướng thế giới cùng với bối cảnh trong nước đòi hỏi phải có quyết sách mạnh mẽ, tập trung nguồn lực để phát huy tối đa, có hiệu quả vai trò của công nghệ thông tin đối với sự phát triển đất nước trong thời gian tới,” ông Huệ nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung làm rõ một số quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong định hướng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cụ thể, các chuyên gia bước đầu cũng nhất trí với các dự thảo và đưa ra đề xuất cần tập hợp các ý kiến, thống nhất quan điểm chỉ đạo gắn với thực tiễn phát triển công nghệ thông tin đồng thời công nghệ thông tin có phải là trục kết nối quan trọng, có ảnh hưởng quyết định để thực hiện thành công 3 đột phá chiến lược.

Bên cạnh đó, cần phải xây dựng công nghệ thông tin một trong các chỉ tiêu trong chiến lược quy hoạch các ngành, lĩnh vực, kinh tế - xã hội định kỳ và hàng năm.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý đến xây dựng các mục tiêu và giải pháp cụ thể; trong đó dự thảo cũng cần đánh giá được sát thực những kết quả đạt được, dự báo xu hướng phát triển công nghệ thông tin thế giới trong tương lai theo hướng nào để xây dựng cho sát với thực tiễn ở Việt Nam để phát triển lĩnh vực này.

Được biết, tham dự Hội thảo có gần 100 chuyên gia, nhà khoa học đến từ các cơ quan Trung ương, bộ, ban, ngành, các hiệp hội về công nghệ thông tin, các tập đoàn kinh tế hàng đầu về công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Ban Kinh tế Trung ương cho biết, sau hội thảo sẽ tập hợp, đánh giá các ý kiến chuyên gia để góp phần sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 58 và dự thảo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về công nghệ thông tin.

Theo vietnamplus.vn

 Các tin liên quan :

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: