LỊCH CÔNG TÁC NĂM 2018

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Ghi chú
Dự khai giảng năm học mới 2018 - 2019